PITUTUR JOWO

Wong yen nrima uripe dawa
Wong yen sabar rejekine jembar
Wong yen ngalah uripe bakal barokah

Sapa sing jujur uripe ya makmur
Sapa sing sulaya uripe ya sengsara
Sapa sing sombong amale bakal kobong
Sapa sing telaten bakal panen
Aja padha ngresula mundak gelis tuwa

Sing wis lunga lalekna
Sing durung teka entenana
Sing wis ana syukurana
Iki tetuah wong jawa eling elingana lan lakonana.

SEHAT kuwi nek :
Mangan enak
Turu kepenak
Ngibadah jenak
Tonggo semanak
Keluarga cedak
Bondo cumepak
Kubur rasesak
Suwargo mbukak

Open chat
Klik di sini
Assalamu alaykum
Ada yang bisa dibantu ?