Aisyah dan Umar

Aisyah dan Umar

A’isyah Ummul Mukminin رضي الله عنها juga Takut kepada Umar رضي الله هنه KETIKA Aisyah sedang berbincang-bincang dengan seorang perempuan di rumahnya, tiba-tiba Rasulullah صلى الله عليه وسلم masuk ke dalam rumah. Saat itu Aisyah masih saja meneruskan...
Mimisan (Epistaksis)

Mimisan (Epistaksis)

Mimisan atau epistaksis bukanlah merupakan suatu penyakit akan tetapi merupakan gejala dari suatu kelainan. Anak-anak sampai orang tua bisa saja mengalami mimisan, akan tetapi terkadang kita tidak tahu atau sebagian orang tua tidak tahu bagaimana pertolongan pertama...
Dampak Buruk Maksiat

Dampak Buruk Maksiat

Kemaksiatan itu memiliki dampak buruk dan tercela serta merusak hati dan jasmani, baik didunia apalagi di akhirat. Diantara dampak buruk maksiat sebagai berikut: 1. Terhalang mendapatkan ilmu. Ilmu adalah cahaya yang dimasukkan oleh Alloh kedalam hati seorang hamba,...
Open chat