Pentingnya kelengkapan Sarana Belajar Sekolah

Pentingnya kelengkapan Sarana Belajar Sekolah

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sejarah merupakan gambaran perkembangan kebudayaan yang menggambarkan kemajuan suatu umat atau bangsa dari masa kemasa. Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin juga berlalu  dari generasi ke generasi dengan pasang surut yang...
Open chat